حامیان آب

بنام خدا

زندگی ، فهم معنای لحظه هاست ، برآنیم با باور لحظه ، اندیشه را باور کنیم. در دل ها بذر شوق بکاریم ، خلاقیت ها را یاور باشیم ، تا درخت دانایی همواره سبز بماند.

سربلندی و افتخار ایران عزیزمان ، چشم به راه تلاش کسانی است که شمع گرانقدر وجود خویش را در راه کسب علم و تعالی وجود خود و دیگران ، صرف می نمایند.

این پیروزی در نگاه اول گرچه پایانی است برای یک سال تلاش ، اما به واقع آغازی است برای دست یابی به سکویی برای پیشرفت بیشتر و صعود به بلندای قله علم و دانایی ، صعودی سرشار از شور و نشاط و بالندگی که زیبائیش را از گل لطیف خداوند به ارمغان گرفته است.

چه زیباست بهار دانش که برای آن خزانی نیست و در این بهار خرم صمیمانه ترین سپاس را ، به خاطر تمامی تلاشتان در کسب عنوان دانش آموز ممتاز ، پیشکش وجود ارزشمندتان نموده و پیشرفت روز افزون شما را از پروردگار مهربان آرزومندیم.

 

separator

 harande

علیرضا هرانده سوم ابتدایی معدل 20

براری 

مصطفی براری اول ابتدایی معدل 20 

 سیر

محمدرضا سیر سوم ابتدایی معدل 20

 مهدی غرقابی

مهدی غرقابی سوم ابتدایی معدل 20

محمدعلیان 

مائده محمدعلیان پنجم ابتدایی معدل 19.78 

 سجادبیقرارعارفی

سجاد بیقرار عارفی سوم ابتدایی معدل 20

ارشیا کردبچه 

ارشیا کردبچه اول ابتدایی معدل 20 

علی مرشدی 

علی مرشدی دوم ابتدایی معدل 20 

 زهرا مهدیخانی

زهرا مهدیخانی دوم ابتدایی معدل 20

سایناز مهدیخانی 

سایناز مهدیخانی چهارم ابتدایی معدل 20 

کیانا اسدی 

کیانا اسدی سوم ابتدایی معدل 20 

زهرا صادقی 

زهرا صادقی دوم ابتدایی معدل 20 

محمدحسین نوشینی 

 محمدحسین نوشینی دوم ابتدایی معدل 20

 سپیده رمضانی

سپیده رمضانی سوم ابتدایی معدل 20

 سیده متینا حجازی

سیده متینا حجازی سوم ابتدایی معدل 20

نیما سیفان 

نیما سیفان دوم ابتدایی معدل 20 

صبا کیانوش 

صبا کیانوش دوم ابتدایی معدل 20 

 محمدمهدی خسروی

محمدمهدی خسروی پنجم ابتدایی معدل19.92

سوگند هدایت زاده 

سوگند هدایت زاده پنجم ابتدایی معدل 20 

 محمدمهدی پناهی

محمدمهدی پناهی اول ابتدایی معدل 20

مانی جعفری 

مانی جعفری دوم ابتدایی معدل 20 

زهره سلطان محمدی 

زهره سلطان محمدی پنجم ابتدایی معدل 20 

nophoto 

هانیه هادیزاده پنجم ابتدایی معدل 20 

nophoto 

 نسترن عمادی پنجم ابتدایی معدل 19.78

حسام حاجی زاده  

 حسام حاجی زاده سوم ابتدایی معدل 20

مهرنوش زمانیان  

مهرنوش زمانیان سوم ابتدایی معدل 20 

nophoto 

پارسا امیرنژاد اول ابتدایی معدل 20 

nophoto 

مهدیه ملاعلیان پنجم ابتدایی معدل 20 

nophoto 

 فاطمه زهرا عباسی اول ابتدایی معدل 20

nophoto 

 فاطمه مشتاقی سوم ابتدایی معدل 20

امیررضا حسینی 

سیدامیررضاحسینی اول راهنمایی معدل20 

نسترن غلامیان 

نسترن غلامیان سوم راهنمایی معدل19.43 

علیرضا 

علیرضا حاجی حیدری اول راهنمایی معدل 19.60 

پیمان کنی  

پیمان کنی سوم راهنمایی معدل 19.43 

محمدجواد نوشینی 

محمدجوادنوشینی اول راهنمایی معدل 19.47 

سیدمجتبی طاهری 

سیدمجتبی طاهری اول راهنمایی معدل 20 

فاطمه پناهی 

فاطمه پناهی دوم راهنمایی معدل 18.91 

مهرانه زمانیان  

مهرانه زمانیان سوم راهنمایی معدل 19.95 

رضا شهپر 

رضا شهپر دوم راهنمایی معدل 19.66 

مینو جعفری  

مینو جعفری دوم راهنمایی معدل 20 

 nophoto

کوثر آخوندبابا اول راهنمایی معدل 19.29

 امیدسلطان محمدی

امیدسلطان محمدی سوم راهنمایی معدل 19.76

سمیرا نوروزپور 

سمیرانوروزپور دوم راهنمایی معدل 18.64 

امیرمحمدکیانوش 

امیرمحمدکیانوش دوم راهنمایی معدل 19.45 

 محمدرضاغرقابی

محمدرضا غرقابی اول دبیرستان معدل 18.75

 نیما نجاری

نیما نجاری سوم دبیرستان معدل 19.37

سولمازمهدیخانی 

سولماز مهدیخانی اول دبیرستان معدل  18.7

nophoto 

یاسمن عمادی سوم دبیرستان معدل 19.8 

حانیه پناهی 

حانیه پناهی دوم دبیرستان معدل 19.38 

شاهین کنی  

شاهین کنی اول دبیرستان معدل 18.57 

زهرا پازوکیان 

زهرا پازوکیان کارشناسی معدل 18.14

 

یعقوب پازوکیان 

یعقوب پازوکیان کارشناسی ارشد معدل 18.21 

 فاطمه متین فر

فاطمه متین فر کارشناسی ارشد معدل 18.94

 منصوره خلیلی

منصوره خلیلی کارشناسی معدل 16.63

 امیر حسین یحیی پور

امیر حسین یحیی پور سوم ابتدایی معدل 20

 فاطمه زرین کفش

فاطمه زرین کفش اول ابتدایی معدل 20

آیناز علی گوهری 

آیناز علی گوهری سوم ابتدایی معدل 20

 ایمان اکبرپور

ایمان اکبرپور دوم دبستان معدل 20

 سمانه علیمردانی

سمانه علیمردانی چهارم ابتدایی معدل 20

سپیده نیازی 

سپیده نیازی کاردانی معدل 18.64 

 عاطفه محمدی

عاطفه محمدی سوم ابتدایی معدل 20

 عرفان اکبرپور

عرفان اکبرپور اول راهنمایی  معدل 19.80

فرشته حاتمی 

فرشته حاتمی پنجم ابتدایی معدل 18.69 

 شایان کردبچه

شایان کزدبچه پنجم ابتدایی معدل 20

مهفام فرحت 

مهفام فرحت چهارم ابتدایی معدل 20

حسین پسندیده 

حسین پسندیده سوم ابتدایی معدل 20 

احسان رضوانی  

 احسان رضوانی دوم ابتدایی معدل 20