پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش های رایج


مشترکین جهت پیگیری مغایرت در پرداختها و سایر مسایل مالی مربوط به هزینه انشعاب فاضلاب به کجا مراجعه نمایند؟

مشترکین محترم به منظور بررسی و رفع مغایرتهای احتمالی در پرداخت و همچنین سایر مسایل مالی مربوط به هزینه انشعاب فاضلاب می بایست با در دست داشتن اصل قرارداد انشعاب فاضلاب و کلیه مستندات پرداختی خود ( از قبیل تصویر فیش های واریزی ، رسید خود پرداز بانکها ، رسید پایانه های فروش بانکی POS ، گردش حساب تایید شده توسط بانک ) به نواحی آب وفاضلاب منطقه خود که آدرس آنها در قبوض آب مشترک درج گردیده مراجعه و درخواست کتبی خود را به همراه مستندات مربوطه به ناحیه آب وفاضلاب ارایه نمایند .

مراحل تغییر قطر انشعاب فاضلاب چیست ؟

تغییر قطر انشعاب فاضلاب - متناسب کردن ظرفیت استفاده با نیاز مشترک

مفاهیم : افزایش ظرفیت قراردادی یا قطرانشعاب

کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان از خدمات فاضلاب می توانند درخواست افزایش ظرفیت انشعاب قراردادی را ( به نام صاحب انشعاب) بنماید ، انجام درخواست منوط به وجود امکانات لازم برای شرکت است.

مراحل ارائه خدمت :

1.        مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا

2.        بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات

3.        مراجعه مجدد مشترک و محاسبه و تعیین هزینه های مابه التفاوت تغییر ظرفیت

4.        پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده

5.        اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب در مورد افزایش قطر

6.        حفاری و تغییر قطر انشعاب - هزینه ها به نرخ تغرفه های جاری محاسبه می گردد .

 

در صورت بروز مشکل در شبکه با چه شماره ای تماس گرفته شود؟

درصورت بروز مشکل در شبکه، در اولین مرحله باید با مرکز 122 (رسیدگی به شکایات آب و فاضلاب) تماس حاصل شود.

مواردی که در ارتباط با نصب انشعاب فاضلاب بر عهده مالکین محترم می باشد چیست؟

·     لوله‌کشی فاضلاب در داخل منازل بر عهده ساکنین بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی را جهت حفاری و لوله‌گذاری برعهده نمی‌گیرد. مالکین محترم می‌توانند با انتخاب پیمانکار راساً لوله‌کشی داخلی منزل خود را انجام دهند.

·     مالکان محترم در نصب انشعاب منازل توجه فرمایید که شیب مناسب در لوله‌گذاری رعایت شود. بالاخص در طبقات زیر همکف که اگر شیب لوله رعایت نشود، به هنگام بارندگی و یا افزایش سطح فاضلاب، باعث پس‌زدگی به داخل منازل می‌شود.

·     برابر ماده 660 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون پرداخت حق انشعاب فاضلاب مبادرت به نصب و استفاده غیرمجاز از انشعاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

·     نظر به اینکه شبکه فاضلاب تهران بر اساس فاضلاب خانگی طراحی و اجرا شده‌است؛ لذا مالکین موظفند در زمان نصب انشعابات نسبت به جداسازی آب باران و هدایت آن به چاه جذبی اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت پس‌زدگی یا گرفتگی خطوط در اثر وصل آب باران و کف‌شور حیاط و پارکینگ‌ها به عهده مالک یا مالکان خواهد بود.

·     شبکه جمع‌آوری فاضلاب جهت فاضلاب خانگی (توالت، دستشویی، آشپزخانه و حمام) طراحی شده‌است. لذا اتصال آب باران پشت‌بام و حیاط منزل و پارکینگ‌ها به شبکه جمع‌آوری فاضلاب غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده آن علاوه بر قطع انشعاب مشمول جریمه‌ می‌شود.

·     ریختن زباله و اجسام جامد و مواد شیمیایی داخل شبکه جمع‌آوری فاضلاب باعث اختلال در سیستم می‌شود. در صورت بروز مشکل کلیه هزینه‌های حفاری و رفع انسداد به عهده مشترک خواهد بود.

  • هرماه با برداشتن دریچه سیفون و با فشار شیلنگ آب اقدام به شستشوی داخل سیفون نمایید تا احتمال گرفتگی سیفون کمتر شود.
  • جهت رفع گرفتگی و شستشو سیفون فاضلاب، نمایان بودن دریچه بازدید انشعاب ضروری می‌باشد، لذا به مشترکین محترم توصیه می‌شود در حفظ و همسطح سازی این دریچه‌ها مراقبت لازم را بعمل آورند.

متقاضیان جهت ارایه درخواست انشعاب فاضلاب به کجا باید مراجعه کنند؟

متقاضیان جهت ارایه درخواست انشعاب فاضلاب باید به نواحی آب و فاضلاب در محدوده ملک خود مراجعه کنند. (آدرس نواحی در قبوض آب بهاء مشترک درج گردیده است .)

در صورتیکه مشترک قبض قبلی خود را پرداخت نماید دور قبض جدید به عنوان مانده پیشین درج گردد مشترک چه اقدامی می بایست انجام دهد ؟

می بایست ضمن ارائه مدارک پرداختی قبلی یا تأییدیه بانک ، با قبض جدید به خدمات مشترکین ناحیه مربوطه مراجعه نمایند.

در صورتیکه کاربری ملک تغییر یابد مشترک می بایست چه اقدامی انجام دهد ؟

مشترک می بایست با اسناد و مدارک کاربری ملک جدید به خدمات مشترکین ناحیه مربوطه مراجعه نمایند.


آیا خرید انشعاب فاضلاب برای مشترکین آب اجباری می باشد ؟

به منظور ارتقای سلامت جامعه و حفظ بهداشت سفره های آب زیر زمینی در محدوده هایی که طرح لوله گذاری فاضلاب اجرا و به بهره برداری رسیده است خرید انشعاب فاضلاب الزامی است .


درصورت اشتباه در قرائت کنتور توسط مأمورین قرائت مشترک می بایست چه اقداماتی انجام دهد ؟

مشترک در ابتدا باید رقم کنتور آب را با رقم فعلی کنتور مندرج در قبض آب بها مقایسه نموده و در صورت غیر متعارف بودن ، با یادداشت رقم جدید کنتور سریعاً به ناحیه امور مشترکین مربوطه مراجعه نماید .


درصورتیکه سیستم داخلی لوله کشی داخلی ساختمان ملک دچار ترکیدگی شده باشد مشترک چه اقداماتی باید انجام دهد ؟

می بایست سریعاً محل نشتی آب مشخص و نسبت به تعمیر و مرمت آن اقدام نماید و در صورت مسکونی بودن ملک مراتب را جهت بازدید از ملک و تأیید محل تلف به خدمات مشترکین ناحیه خود اعلام نمایند ( محل تلف آب بایستی مشخص و قابل تشخیص باشد )

نحوه ی استعلام عدم بدهی ملک از بابت آب بها ، حق انشعاب آب و حق انشعاب فاضلاب چگونه می باشد؟

مشترک می تواند با به همراه داشتن قبض آب بها و یا اشتراک ملک ، با اخذ نامه استعلام از دفتر خانه اسناد رسمی (در صورت نقل و انتقال ملک ) به خدمات مشترکین ناحیه مربوطه جهت اخذ مفاصا حساب و یا اطلاع از بدهی ملک مورد نظر مراجعه نماید.


چنانچه یک دوره از تاریخ تحویل آخرین قبض گذشته باشد و مشترک قبض جدید را دریافت نکرده باشد مشترک چه اقدامی باید انجام دهد ؟

طبق بند 1 مندرج در پشت قبض آب بها ، قبض آب بها تقریباً هر دو ماه یکبار صادر می گردد چنانچه بیش از 15 روز در صول آن تأخیر افتاد مراتب را بصورت حضوری به خدمات مشترکین و یا بصورت تلفنی به واحد قرائت منطقه مربوطه اعلام نمایند .


در صورت نامتعارف بودن قبض مشترک از لحاظ میزان آب مصرفی مشترک می بایست چه اقداماتی انجام دهد ؟

الف- مشترک در ابتدا باید رقم کنتور آب را با رقم فعلی کنتور مندرج در قبض آب بها مقایسه نموده و در صورت کمتر بودن با یادداشت رقم جدید کنتور سریعاً به ناحیه امور مشترکین مربوطه مراجعه نماید .

ب – در صورت صحیح بودن رقم قبض ، تأسیسات داخلی را با بستن تمامی شیرها و کنترل عدم حرکت شمارگر کنتور در جهت تلف آب آزمایش نموده و در صورت مشاهده ترکیدگی لوله سریعاً نسبت به تعمیر محل نشت آب اقدام نموده و مراتب را به ناحیه امور مشترکین مربوطه دهید .

ج- در صورت عدم وجود دو مورد فوق مراتب جهت بازدید از کنتور و بررسی صحت عملکرد آن به ناحیه ذیربط اطلاع داده شود . 

تغییر نام و درخواست تغییر محل و تغییر سطح کنتور به چه صورتی امکان پذیر بوده ؟ مدارک مورد نیاز چیست ؟

تغییر محل ، تغییر سطح و تغییر مسیر : مراجعه به آبفای منطقه ، ارائه درخواست کتبی همراه با آخرین قبض آب بها، بازدید کارشناس شرکت از محل، اخذ مجوز حفاری توسط مشترک در صورت نیاز ، پرداخت هزینه های مربوطه .

تغییر نام : مراجعه به آبفای منطقه ، ارائه اصل و کپی سند مالکیت به همراه قبض آبها ، پرداخت هزینه مربوطه ، لازم به ذکر است در هر دو حالت ملک از لحاظ حق انشعاب و آب بها نبایستی هیچگونه بدهی داشته باشد.

ارسال پرسش متفاوت