اخبار

تشکیل جلسه کمیته استانی برنامه ایمنی آب درآبفای شرق استان تهران

تشکیل جلسه کمیته استانی برنامه ایمنی آب درآبفای شرق استان تهران
جلسه کمیته استانی برنامه ایمنی آب در سوم آذرماه سال جاری در محل تصفیه خانه آب پردیس با حضور نمایندگان دفترکنترل کیفی آبفای استان ، آبفای روستایی ، آب منطقه ای ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان صنعت و معدن و اعضای کارگروه ایمنی آب آبفای شرق برگزار شد .

درابتدای جلسه مهندس حاجی زاده معاون نظارت بر بهره برداری آبفای شرق ضمن تشکر از حاضرین ، برنامه ایمنی آب را بعنوان مهمترین اقدام در جهت تضمین کیفیت آب که مورد حمایت مدیریت محترم عامل و مدیران ارشد شرکت می باشد برشمرد .

حاجی زاده اظهار داشت : از آنجایی که گستره ی عمل برنامه ایمنی آب از حوضه ی آبریز تا مصرف کننده  را دربر
می گیرد و برمبنای مدیریت ریسک تهیه شده است همکاری تمام بخشهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط را می طلبد .

درادامه جلسه خانم کیانی مدیرکنترل کیفی آبفای شرق گزارش خود ارزیابی انجام شده از پیشرفت برنامه ایمنی آب در شهر پردیس را که بعنوان پایلوت استانی برنامه ایمنی آب می باشد ارائه نمودند .

همچنین مهندس آذر مدیراموربهره برداری شهر پردیس گزارش مبسوطی از اجرای برنامه ایمنی آب درشهر پردیس شامل تشکیل و تعیین اعضای کارگروه ، توصیف سیستم آبرسانی دربخشهای منابع آب زیرزمینی ، سامانه تصفیه ، مخازن ذخیره و شبکه توزیع و مصرف کنندگان را بیان داشتند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

این جلسه با بازدید حاضرین از قسمتهای مختلف تصفیه خانه آب پردیس خاتمه یافت .

۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۲۷
روابط عمومی وآموزش همگانی |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید