اخبار

برگزاری دومین جلسه کنترل استراتژی درشرکت

برگزاری دومین جلسه کنترل استراتژی درشرکت
دومین جلسه کنترل استراتژی به منظور بررسی عملکرد 6ماهه سال 1394 ،با حضور مدیریت محترم عامل، کلیه معاونین ، مدیران و دست اندرکاران پروژه و مدیران امور بهره برداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آبفای شرق استان تهران ، دردومین جلسه کمیته استراتژی شرکت که  در محل دفتر مدیریت محترم عامل شرکت با مشارکت تمامی اعضاء  برگزار گردید،  رضایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای شرق ، ضمن عرض خوش آمد گوئی به کلیه حضار شرکت کننده در جلسه تاکید نمود ،   با عنایت به  استقرار شهر محوری  و دستور مدیریت  محترم عامل شرکت  در خصوص دعوت از مدیران امور بهره برداری شهرها جهت آشنایی با فرآیند مدیریت استراتژیک ، سنجه ها و اقدامات استراتژی ، که در سال 1395 کلیه این اقدامات جهت اجرا به امور شهرها واگذار می گردد  این جلسه برگزار گردیده است .

در ادامه  اسدی دوگاهه نماینده استقرار سیستم مدیریت استراتژیک ، حسب دستور مدیریت محترم عامل شرکت برای اولین بارگزارش کامل از بررسی عملکرد شهرها به تفکیک در 6ماهه اول سال 1394و  بررسی میزان انحراف عملکرد با برنامه مصوب و همچنین بررسی کارت امتیازی متوازن (سنجه ها ) و اقدامات استراتژیک هریک از واحدها ارائه نموده وهریک از معاونتها و مدیران ، توضیحاتی را در خصوص شاخص های عملکردی  و اقدامات استراتژیک مربوط به حوزه خود بیان نمود.

درادامه این جلسه اسدی  به  بررسی اقدامات  استراتژیک و آنالیز سنجه های عملکردی معاونتها  و حوزه های تخصصی  پرداخت و راهکارهای اجرایی در راستای بهبود اقدامات و سنجه ها  از قبیل اصلاح شبکه و انشعاب ، ماده 11 مشارکت مردمی ، دوره وصول مطالبات آب بهاء و حقوق انشعاب آب و فاضلاب ، فروش انشعاب فاضلاب در شهرهای لواسان ، رودبار قصران ، کاهش آب بدون درآمد در شهرهای کیلان ، رودبار ، پردیس ، ... ، پهنه بندی تاسیسات  ، فشارشبکه ، شناسایی نقاط کور شبکه ،  استقرار GIS   در بخش فاضلاب ، خط انتقال ، نحوه مقاوم سازی ساختنانها وتاسیسات ، توجه به بخش آموزش و استقرار نظام پیشنهادات ، پیگیری جهت تبصره 3 فاضلاب ، اخذ تبصره 3 در بخش آب و فاضلاب بصورت جداگانه ، تعیین و تکلیف املاک و اسناد ،بررسی صورتجلسات تحویل گیری شهرها و پیگیری مستمر بندهای صورتجلسه  ، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی   ، تهیه منشور بهره بر داری  برای شهرها را مورد بررسی قرارداد .

درپایان جلسه، مهندس صفدری مدیر عامل شرکت  حاکم شدن تفکر سیستمی در شرکت  به منظور  شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک  مشکل  و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد و درگیر نمودن پرسنل با ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ که  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ای ذﻫﻦ  مدیران را به ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮده و تفویض اختیار امور به کارکنان واگذار تا کارها بصورت مشارکتی  و با مسئولیت پذیری را از عمده اهداف مدیریت استراتژیک دانست و تأکید نمود با عنایت به استقرار شهر محوری ، از آنجائیکه  اقدامات استراتژیک در سال 1395 بایستی توسط امور بهره برداری شهرها تدوین گردید آموزش های دوره ای برای مدیران ادارات بهره برداری و همکاران مربوطه  انجام گیرد.

همچنین مقرر شد با توجه به مکانیزه شدن کلیه سیستم های اطلاعاتی ، درج صحیح و به موقع  اطلاعات به منظور انعکاس عملکرد شرکت  انجام  وکلیه سنجه های عملکردی و اقدامات استراتژیک بصورت تخصصی در حوزه های مربوطه  مورد بررسی قرار گرفته و اعتقاد به انجام کار و دوری از هرگونه حاشیه ها  مورد تأکید قرارگرفت .

۲۲ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۵۹
روابط عمومی وآموزش همگانی-معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید