اخبار

فرافکنی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص عملکرد شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

با عنایت به گزارش غیر واقعی که مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر تاخیر شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در تحویل‌ زیرساختهای آبفا در پروژه‌های مسکن مهر پردیس در برخی از خبرگزاریها عنوان نموده است ، مهندس محمد صادق اسدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران جهت آگاهی شهروندان عزیز به اطلاع می‌رساند که شرکت عمران با توجه به تعهدات خود در قبال تحویل ساختمانهای مسکن مهر در فاز های 9 و 3 و با عنایت به مطلع بودن ایشان از وضعیت کلی منابع و زیرساخت ، و همچنین ایستگاه های پمپاژ ، خط انتقال آب و وضعیت برقی آن که چندین سال در اختیار خود آن شرکت می باشد و در ادامه به پایان نرساندن ساخت تصفیه خانه آبی ، که در تعهد آن شرکت می بایست در چندین سال قبل به انجام می‌رسید ، متأسفانه تا به امروز بصورت کامل تحویل آب و فاضلاب نگردیده است و مدتی است شرکت آب و فاضلاب در خصوص رفع مشکل وارد عمل شده و در حال حاضر کلیه تأسیسات فوق الذکر توسط پرسنل پیمانکاری شرکت عمران شهر جدید پردیس نگهداری می‌شود .

فرافکنی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس

در خصوص عملکرد شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

با عنایت به گزارش غیر واقعی که مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر تاخیر شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در تحویل‌ زیرساختهای آبفا در پروژه‌های مسکن مهر پردیس در برخی  از خبرگزاریها عنوان نموده است  ، مهندس محمد صادق اسدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران  جهت آگاهی  شهروندان عزیز  به اطلاع می‌رساند  که شرکت عمران با توجه به تعهدات خود در قبال تحویل ساختمانهای مسکن مهر در فاز های 9 و 3 و با عنایت به مطلع بودن ایشان از وضعیت کلی منابع و زیرساخت ، و همچنین ایستگاه های پمپاژ ، خط انتقال آب و وضعیت برقی آن که چندین سال در اختیار خود آن شرکت می باشد و در ادامه به پایان نرساندن ساخت تصفیه خانه آبی ، که در تعهد آن شرکت می بایست در چندین سال قبل به انجام می‌رسید ، متأسفانه تا به امروز بصورت کامل تحویل آب و فاضلاب نگردیده است و مدتی است شرکت آب و فاضلاب در خصوص رفع مشکل وارد عمل شده و در حال حاضر کلیه تأسیسات فوق الذکر توسط پرسنل پیمانکاری شرکت عمران شهر جدید پردیس نگهداری می‌شود .

با عنایت به موارد  مطروحه فوق و با برداشتهای این شرکت ، به جهت دلایلی که مطرح نمودن آنرا در حوزه و قلمرو بیان  ، سنجیده نمی بیند  و نیز در ادامه سکوت شرکت آب و فاضلاب تا به امروز بعلت حضور مدیری توانمند  و اجرایی  که در  راس آن  امور (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور)  مدتی است قرار گرفته و  یقیناً می تواند با تجارب ارزنده خود وضعیت نابسامان را به حالت مطلوب هدایت نماید.

۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۶
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید