کلیه مشترکین و ذینفعان شرکت جهت تبادل نظرات و انتقال پیام میتوانند از طریق ایمیل مدیرعامل شرکت به آدرس TESafdari۴۳@east.tpww.ir و یا با ارسال پیامک به شماره 200009122 ارتباط برقرار نمایند.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.