عبارتست از ایجاد تاسیسات  و بهره برداری از آنها جهت تامین و توزیع آب،  و همچنین ایجاد و بهره برداری از تاسیسات

مربوط به جمع آوری  انتقال وتصفیه دفع فاضلاب ، در محدوده حوزه فعالیت شرکت

محدوده فعالیت شرکت شامل شهرهای ذیل می باشد:

نام شهر
نام فرمانداری
اوشان
شمیرانات
فشم
میگون
لواسان
پردیس
پردیس
بومهن
رودهن
دماوند
دماوند
آبعلی
کیلان
آبسرد
ارجمند
فیروزکوه
فیروزکوه