عبارتست از ایجاد تاسیسات  و بهره برداری از آنها جهت تامین و توزیع آب،  و همچنین ایجاد و بهره برداری از تاسیسات

مربوط به جمع آوری  انتقال وتصفیه دفع فاضلاب ، در محدوده حوزه فعالیت شرکت

محدوده فعالیت شرکت شامل شهرهای ذیل می باشد:

نام شهر
نام فرمانداری
اوشان
شمیرانات
فشم
میگون
لواسان
پردیس
پردیس
بومهن
رودهن
دماوند
دماوند
آبعلی
کیلان
آبسرد
ارجمند
فیروزکوه
فیروزکوه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.