اعضای هیأت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مجتبی صفدری رئیس هیئت مدیره  مجتبی صفدری
محمود شعبانی
عضو اصلی  
موسی باقری عضو اصلی  
محمد بهمن آبادی
عضو علی البدل  بهمن آبادی
سیدمجیدصالحی امیری
عضو علی البدل  سید محید صالحی امیری

تاریخ بروزرسانی : ۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۵۲

اطلاعات بیشتر :
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.