ساعات کار اداری

ساعات کار اداری در شهرهای تحت پوشش همه روزه از ساعت 7:30 تا 13:30 از شنبه تا پنجشنبه

و در ستاد مرکزی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30 بجز روزهای تعطیل می باشد.