شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/تلفنهای تماس با امور شهرهای تحت پوشش

تلفن های تماس با امورد شهرهای تحت پوشش

لواسان

26543056-26543057-26543055-26548241

رودبارقصران

26502051-26501002-26502050

آبعلی

76533400

ارجمند

76413718-76413790-76413615

رودهن

76502658-76512881-26519840

بومهن

76231900-76222114

دماوند

76325754-76337408-76329311

کیلان

76362953-76362223

فیروزکوه

7644-3501-76448437

آبسرد

76372100-76372200

پردیس

76246881-76245750-76245740

شمشک