دانستنیهای سودمند


 
>  در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود ، با اعلام رقم کنتور فعلی آب و فاضلاب منطقه خود را مطلع فرمایید .
 
>  ماموران آب و فاضلاب مناطق برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند . لذا در صورت مشاهده چنین مواردی سریعا " نیروی انتظامی را مطلع فرمایید .
 
>  هر گونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب ، موجب قطع جریان آب می شود ووصل مجدد آن با در یافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود .
 
>  هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند حتما به آب و فاضلاب منطقه خود مرا جعه نموده و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید .
 
>  قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب ، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نماید .
 
>  کلیه ماموین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند ، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید .
 
>  در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور ، کارت مخصوص به جای گذاشته می شود لطفا " پس از رویت آن آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در کارت با امور مشترکین منطقه خود تماس حاصل تا نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمایند .
 
>  هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا به اطلاع آب و فاضلاب منطقه خود برسانید .


> مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفا " به عهده مشترک می باشد .

 
>  بمنظور حصول اطمینان از عدم شکستگی تاسیسات داخلی و اتلاف آب ، لوله کشی تاسیسات داخلی ساختمان خود را آزمایش نمایید .
 
>  بمنظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی ، محفظه شیر انشعاب را همواره مرئی نگاه دارید .
 
>  اگر عازم مسافرت هستید لطفا " انشعاب آب خود را بطور موقت از شیر فلکه قطع نمایید .
 
>  درصورت شکستگی شبکه آب تهران ، لطفا " مراتب را سریعا" به پست امداد منطقه خود اطلاع دهید .
 
>  شماره تلفن 122 ( واحد ارتباطات مردمی آبفای استان تهران ) در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی شهروندان عزیز تهرانی می باشد .
 
>  امکان نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد .
 
>  هر گونه دست کاری در کنتور و اتصالات مر بوط به آن ممنوع می باشد .
 
>  بمنظور تسهیل درامرقرائت کنتور لطفا " از ایجاد مانع روی دریچه اتاقچه کنتور خودداری نمایید .
 
>  از پلاک نصب شده بمنظور شناسایی هر چه بهتر ملک و کنتور ، مراقبت نمایید .
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.