قرائت کنتور

 

 

مراحل قرائت کنتورهای آب ، صدور قبض و توزیع آن

مدت انجام کار:

مدت یک دوره قرائت کنتور 40 روز می باشد.

1-     کلیه ماموران قرائت کنتور با لباس فرم می باشند. 

2-     در صورت بروز هر گونه شکستگی یا خرابی در شبکه ، موضوع را به مرکز تلفن ۱۲۲  اطلاع دهید.

3-     در صورت خرابی کنتور ، شرکت آب و فاضلاب را  آگاه نمایید.

4-     مسوولیت سالم بودن و نگهداری لوله کشی داخل ساختمان بر عهده مشترک است.

5-     مراقب باشید که دریچه محفظه شیر قطع و وصل  انشعاب آب ساختمان شما همیشه مرئی باشد.

6-     هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند، حتما" به شرکت آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نموده و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید.

واگذاری انشعاب

 

 مدارک مورد نیاز جهت واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب مسکونی

واگذاری انشعاب تجاری

سند مالکیت (اصل و کپی)
منازل فاقد سند با قولنامه محضری

اصل و کپی سند یا اجاره نامه رسمی

- پروانه ساختمان (اصل و کپی)
- پایان کار زمان تخریب یا بازسازی

اصل و کپی جواز کسب یا مجوز از اتحادیه

شماره اشتراک ملک مجاور

وکالت بلاعزل

* اجاره نامه کتبی سازمان اوقاف

نقشه معماری ساختمان

نقشه معماری ساختمان

 

 

* در صورتیکه ملک اوقافی باشد.        

 تعرفه های حق انشعاب آب وفاضلاب از 01/01/86 به بعد

حق انشعاب
خانگی به ازای هر واحد مسکونینام شهرحق انشعاب(هزار ریال)
لواسان-رودبارقصران-رودهن-آبعلی-کیلان

آبسرد-ارجمند-فیرورکوه

1700
خانگی به ازای هر واحد مسکونی  پردیس- بومهن- دماوند 2000
غیر خانگی(ضریب تعدیل*(150*ظرفیت)+(1700*واحد آب یافاضلاب))

 

ضریب تعدیل
نام شهرضریب تعدیل شهری
لواسان-رودبارقصران-آبعلی-کیلان

آبسرد-ارجمند

0.8
رودهن- فیرورکوه
0.9
 دماوند-پردیس-بومهن 1


 

         * تبصره:درموردانشعاب های تجاری علاوه برمبلغ فوق ، رقمی معادل ششصد(600) هزارریال به عنوان

         "ارزش تجاری" به ازای هرواحداضافه می شود. 

حق انشعاب فاضلاب خانگی

حق انشعاب فاضلاب خانگی معادل هفتاددرصد(70%)حق انشعاب آب مشترک محاسبه ودریافت می گردد.

حق انشعاب فاضلاب غیرخانگی

حق انشعاب فاضلاب غیرخانگی معادل صددرصد (100%) حق انشعاب آب مشترک محاسبه ودریافت می گردد.برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.