معرفی مدیرعامل و معاونین

 

نام

پست سازمانی

پست الکترونیکی

تلفن تماس

 safdari

مجتبی صفدری

رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل

safdari@east.tpww.ir

02176504692

    


 

مرتضی عزالدین 

 

قائم مقام مدیرعامل

 

 

02176504692

  

سعید منصور بقاهی

 

سرپرست معاونت نظارت بر بهره برداری

 

02176506557عامری شهرابی 
 سرپرست معاونت مهندسی و توسعه


 02176509966

 علی اکبرقربان خان

علی اکبر قربان خان

سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

ghorbankhan@east.tpww.ir

02176508797

  

محمدبختیاری

 

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی


02176511133

02176510044

 مجتبی مظفریان اصفهانی

مجتبی مظفریان اصفهانی

سرپرست معاونت درآمد وامورمشترکین

mozafarian@east.tpww.ir

02176504683

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.