شماره های تماس تلفنخانه شرکت
76511298 76511262 76511291 76513509 76511456 76500077 76513454 76511360 76509696
76503278 شماره تلفن های داخلی

 دانلود فایل

  

 مدیریت عامل02176504692 
معاونت مالی وپشتیبانی
02176509966
معاونت درآمد و امورمشترکین
02176509393
روابط عمومی02176504682
دفتر حقوقی02176238720
 امور قراردادها 02176511133
حراست02176504691
دبیرخانه02176503117
فکس مدیریت عامل02176504301
فکس دبیرخانه02176503117

 

نشانی : رودهن - خیابان پاسداران - بالاتر از زمین فوتبال